Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Struktura povprečnih izdatkov (%) tujih tranzitnih potnikov, ki so zapustili Slovenijo na cestnih mejnih prehodih, po državah prebivališča, po vrstah izdatkov, izbrana dvomesečja, Slovenija, obdobno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DRŽAVA PREBIVALIŠČA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

DELEŽ CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

OBDOBJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 07. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila