Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Tuji turisti po državi prebivališča in vplivu epidemije covid-19 na njihovo odločitev za obisk Slovenije, izbrana dvomesečja anketiranja, Slovenija, obdobno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBDOBJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

VPLIV COVID-19 NA ODLOČITEV ZA OBISK SLOVENIJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

DRŽAVA PREBIVALIŠČA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 12. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Naslednja objava
15. 12. 2022
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

V poletni sezoni (julij–avgust) podatki vključujejo tako tuje turiste, nastanjene v hotelih, kot tudi tuje turiste, nastanjene v kampih. V preostalih dvomesečjih pa se nanašajo zgolj na prvo skupino, tj. tuje turiste v hotelih.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VPLIV COVID-19 NA ODLOČITEV ZA OBISK SLOVENIJE
1. Da, razmere zaradi epidemije covid-19 so vplivale na odločitev o obisku Slovenije
Možnih je bilo več odgovorov.