Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število prodajaln in površina prostorov v trgovini na drobno po dejavnostih in po vrstah prodajaln, Slovenija, 2005
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DEJAVNOST PRODAJALNE

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

VRSTA PRODAJALNE

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, m2
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
.
Povezane vsebine:
Metodološka pojasnila
DEJAVNOST PRODAJALNE
Standardna klasifikacija dejavnosti: opis in pojasnila.