Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Poslovne tendence v trgovini na drobno (SKD 2008), originalni in desezonirani podatki, Slovenija, 1999M01 - 2021M04
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 268 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

EKONOMSKI KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ravnotežje v odstotnih točkah
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Statistično raziskovanje je sofinancirala Evropska komisija.
Za objavljene podatke in besedila je odgovoren izključno
in ne Evropska komisija.
Zaradi zaokroževanja se podatki lahko razlikujejo od že objavljenih.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
EKONOMSKI KAZALNIK
Rezultati so izraženi v obliki ravnotežja. Ravnotežje je razlika med deležem pozitivnih in deležem negativnih odgovorov.
EKONOMSKI KAZALNIK
Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno
Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je povprečje ravnotežij na vprašanja o prodaji, pričakovani prodaji in sedanjem obsegu zalog trgovskega blaga (obrnjen predznak).
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
EKONOMSKI KAZALNIK
Poslovni položaj
Ocena poslovnega položaja v zadnjih 3 mesecih: dober , zadovoljiv - normalen glede na sezono, slab?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Obseg zalog
Ocena obsega zalog: premajhne, ustrezne - normalne glede na sezono, prevelike?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Pričakovana skupna nabava
Pričakovani obseg skupne nabave (tuji in domači dobavitelji) v naslednjih 3 mesecih: večji, enak, manjši?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Pričakovani poslovni položaj
Pričakovani poslovni položaj čez 6 mesecev: boljši, enak, slabši?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Pričakovano zaposlovanje
Pričakovano zaposlovanje v naslednjih 3 mesecih: povečalo, ostalo enako, zmanjšalo?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Prodajne cene
Prodajne cene so v primerjavi s preteklim mesecem: višje, enake, nižje?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Pričakovane prodajne cene
Pričakovane prodajne cene v naslednjih 3 mesecih: višje, enake, nižje?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Finančni položaj
Ocena finančnega položaja v primerjavi s preteklim mesecem: boljši, enak, slabši?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Konkurenčnost
Ocena konkurence na vašem področju glede na pretekli mesec: večja, enaka, manjša?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Raven prodaje
Ocena prodaje glede na isti mesec lanskega leta: na višji ravni, na isti ravni, na nižji ravni?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Prodaja
Prodaja v zadnjih 3 mesecih: povečala, ostala enaka, zmanjšala?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Pričakovana prodaja
Pričakovana prodaja v naslednjih 3 mesecih: povečala, ostala enaka, zmanjšala?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.