Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prihodek od prodaje blaga (1000 EUR) po glavni dejavnosti podjetij in drugih organizacij v trgovini na drobno, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 19 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
19. 07. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Seštevki se zaradi zaokroževanja ponekod ne ujemajo.
Zaradi sprememb v načinu poročanja nekaterih podjetij za leto 2019, so bili predhodno objavljeni podatki za leta 2008–2018 revidirani. Primerljivi podatki so zdaj objavljeni za celotno časovno vrsto od 2008 dalje, a se lahko razlikujejo od predhodno objavljenih podatkov.
Povezava na Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila