Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Deleži vrednosti opravljenih gradbenih del in pogodb v gradbeništvu (SKD 2008) po vrsti objektov, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 275 | izbranih:

Išči

KAZALNIKI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTE GRADBENIH OBJEKTOV

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 01. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Delež
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Z letom 2007 smo začeli objavljati podatke prenovljenega raziskovanja GRAD/M. Serije podatkov do vključno leta 2006 so nespremenjene.
Podatki za leto 2007 so primerljivi s serijami podatkov iz predhodnih let, vendar so zaradi tehnične prenove možna manjša odstopanja.