Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del v gradbeništvu (mesec / povprečje leta 2015) (SKD 2008), originalni podatki, desezonirani podatki in podatki z izločenimi vplivi koledarja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 267 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
13. 05. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

V letu 2022 se je spremenil način poročanja podatkov in je zdaj spet primerljiv z letom 2020. Zaradi zagotavljanja primerljivosti časovne vrste smo podatke za leto 2021 zato prilagodili novi metodologiji, vse indekse za leto 2021 pa smo na novo preračunali in jih ponovno objavljamo.
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Modele časovnih vrst smo podrobno pregledali in po potrebi spremenili. Upoštevali smo celotno časovno obdobje. Zaradi teh sprememb lahko pri rezultatih desezoniranja nastanejo večje revizije (popravki).
Podatki za leto 2022 so začasni, preostali podatki pa so končni.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA PODATKA
Desezonirani podatki so podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja; vsebujejo trend in iregularno komponento. Podatki, prilagojeni vplivu števila delovnih dni, so podatki, iz katerih so izločeni vplivi koledarja. Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk). Podatki o trendu kažejo dolgoročno smer razvoja časovne vrste.