Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del in pogodb v gradbeništvu (SKD 2008), originalni podatki, desezonirani podatki in podatki z izločenimi vplivi koledarja, (mesec / povprečje leta 2015), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 263 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

VRSTE GRADBENIH OBJEKTOV CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
14. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnjih 6 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 6 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Z letom 2007 smo začeli objavljati podatke prenovljenega raziskovanja GRAD/M. Serije podatkov do vključno leta 2006 so nespremenjene.
Podatki za leto 2007 so primerljivi s serijami podatkov iz predhodnih let, vendar so zaradi tehnične prenove možna manjša odstopanja.
VRSTA PODATKA
Desezonirani podatki so podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja; vsebujejo trend in iregularno komponento. Podatki, prilagojeni vplivu števila delovnih dni, so podatki, iz katerih so izločeni vplivi koledarja. Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk). Podatki o trendu kažejo dolgoročno smer razvoja časovne vrste.