Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Nominalni in realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del in pogodb v gradbeništvu (SKD 2008) ( mesec / povprečje leta 2015), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 254 | izbranih:

Išči

VRSTA INDEKSA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 04. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Z letom 2021 sta bili uvedeni dve spremembi:
Podatke smo začeli zbirati in objavljati na podlagi klasifikacije SKD 2008. Indekse za nazaj smo ustrezno preračunali in jih objavili.
Drugače poteka tudi sporočanje podatkov. Po novem nam namreč podatke sporočajo tisti, ki gradbena dela dejansko izvajajo. Zaradi te spremembe smo morali, da smo ohranili primerljivost časovnih vrst, nekoliko prilagoditi mikropodatke za leto 2020. Prilagojeni podatki so bili uporabljeni le za preračun indeksov v 2021.
Več o spremembah si lahko preberete v Metodoloških pojasnilih.
Podatki za leto 2021 so začasni, drugi podatki pa so končni.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Z letom 2007 smo začeli objavljati podatke prenovljenega raziskovanja GRAD/M. Serije podatkov do vključno leta 2006 so nespremenjene.
Podatki za leto 2007 so primerljivi s serijami podatkov iz predhodnih let, vendar so zaradi tehnične prenove možna manjša odstopanja.