Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Cene električne energije za negospodinjske odjemalce (EUR/MWh), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STANDARDNA PORABNIŠKA SKUPINA (LETNA PORABA)

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

CENA

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

LETO

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
11. 04. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR/MWh
Vir
Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo
Opombe

Opombe

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo.
STANDARDNA PORABNIŠKA SKUPINA (LETNA PORABA)
Porabniške skupine so definirane glede na interval letne porabe.
Prispevka OVE + SPTE in URE; prispevek OVE + SPTE je namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom, prispevek URE je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti.
Po Uredbi EU 2016/1952 sodi med 'Davki za promocijo obnovljivih virov'.
Prispevek Borzen; prispevek je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore. Po Uredbi EU 2016/1952 sodi med 'Davki za plačilo zmogljivosti'.
Trošarina. Po Uredbi EU 2016/1952 sodi med 'Davki za okoljske namene'.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila