Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Cene za zemeljski plin za negospodinjske odjemalce, Slovenija, polletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STANDARDNA PORABNIŠKA SKUPINA (LETNA PORABA) CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

ENOTA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

CENA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

POLLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 30 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 09. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR/GJ, EUR/Sm3, EUR/kWh
Naslednja objava
6. 03. 2023
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

STANDARDNA PORABNIŠKA SKUPINA (LETNA PORABA)
Porabniške skupine od I1 do I5 so definirane glede na interval letne porabe.
I1 do 1000 GJ (do 277 778 kWh)
I2 1 000 do 10 000 GJ(277 778 do 2 777 778 kWh)
I3 10 000 do 100 000 GJ (2 777 778 do 27 777 778 kWh)
I4 100 000 do 1 000 000 GJ (27 777 778 do 277 777 778 kWh)
I5 1 000 000 do 4 000 000 GJ (277 777 778 do 1 111 111 111 kWh)
POLLETJE
H1: Prva polovica tekočega leta (januar do junij).
H2: Druga polovica tekočega leta (julij do december).
CENA
Povprečna cena za porabniško skupino.
DAVKI IN DAJATVE:
okoljska dajatev za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, prispevka OVE + SPTE in URE, trošarina, DDV
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila