Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečno število prevoženih kilometrov, poraba goriva na osebni avtomobil na leto in delež osebnih avtomobilov v gospodinjstvih [stara metodologija], Slovenija, 1996, 2002
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

DELOVNA PROSTORNINA MOTORJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

GORIVO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
km/leto, l/leto, l/100 km, %
Vir
Statistični urad republike Slovenije
Opombe

Opombe


GORIVO
Osvinčeni bencin
Upoštevani so tudi tisti, ki so uporabljali neosvinčeni bencin z dodatki v motorju za osvinčeni bencin.