Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Proizvodnja in prodaja industrijskih proizvodov in storitev po Nomenklaturi industrijskih proizvodov (NIP 2013), Slovenija, 2013
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

NIP [MERSKA ENOTA] CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3.841 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Količine v merski enoti, vrednosti v EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila