Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Poslovne tendence v predelovalnih dejavnostih po dejavnostih SKD in namenskih skupinah (SKD 2008), originalni podatki, Slovenija, 1995M05 - 2021M04
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DEJAVNOST

Skupaj: 31 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 312 | izbranih:

Išči

EKONOMSKI KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ravnotežje v odstotnih točkah
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Statistično raziskovanje sofinancira Evropska komisija.
Za objavljene podatke in besedila je odgovoren izključno
in ne Evropska komisija.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
EKONOMSKI KAZALNIK
Rezultati (razen pri kazalniku zagotovljena proizvodnja) so izraženi v obliki ravnotežja. Ravnotežje je razlika med deležem pozitivnih in deležem negativnih odgovorov.
EKONOMSKI KAZALNIK
Kazalnik zaupanja
Kazalnik zaupanja je povprečje ravnotežij na vprašanja o proizvodnih pričakovanjih, skupnih naročilih in zalogah (obrnjen predznak).
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
EKONOMSKI KAZALNIK
Proizvodnja
Proizvodni ritem v zadnjem mesecu glede na predhodni mesec: živahnejši, enak, šibkejši?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
Izvozna naročila
Raven izvoznih naročil: višja kot normalno, normalna, nižja kot normalno?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
Skupna naročila
Raven skupnih (domačih in izvoznih) naročil: višja kot normalno, normalna, nižja kot normalno?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
Zaloge končnih izdelkov
Raven zalog končnih izdelkov: višja kot normalno, normalna, nižja kot normalno?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
Pričakovana proizvodnja
Pričakovana proizvodjna v naslednjih 3 mesecih: naraščala, ostala nespremenjena, padala?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
Pričakovane cene
Pričakovane prodajne cene v naslednjih 3 mesecih: zvišale, ostale nespremenjene, znižale?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
Pričakovano zaposlovanje
Pričakovano zaposlovanje v naslednjih 3 mesecih: povečalo, ostalo enako, zmanjšalo?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
Pričakovan izvoz
Pričakovan izvoz v naslednjih 3 mesecih: naraščal, ostal nespremenjen, padal, ne izvažate?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
Pričakovano skupno povpraševanje
Pričakovano skupno (domače in tuje) povpraševanje v naslednjih 3 mesecih: krepilo, ostalo nespremenjeno, slabelo?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
Zagotovljena proizvodnja
Ob sedanjem proizvodnem ritmu je proizvodnja zagotovljena za ... mesecev?
Enota: mesec