Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Poraba mineralnih gnojil po kmetijskih kulturah, Slovenija, dveletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

Skupaj: 36 | izbranih:

Išči

MERITVE

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 04. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ha, kg, kg/ha
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
2010
Ocene za leto 2010 so narejene po drugačni metodi kot ocene za druga leta.
2014
V tem raziskovanju natančne ocene imajo vrednosti CV 15 % ali manj.
2016
V tem raziskovanju natančne ocene imajo vrednosti CV 15 % ali manj.
2018
V tem raziskovanju natančne ocene imajo vrednosti CV 15 % ali manj.
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Kmetijska zemljišča v uporabi - KZU
Karegorija KZU vključuje porabo rastlinskih makrohranil pri gnojenju glavnih in naknadnih pridelkov.
Glede površin kmetijskih zemljišč pa upoštevamo osnovno površino (brez površin naknadnih posevkov).
...tritikala
Od leta 2014 naprej v kategoriji 'žita za zrnje' namesto ajde spremljamo tritikalo.
...druga žita za zrnje
Kategorija 'druga žita za zrnje' vključuje piro, rž, soržico, oves, in druga žita.
...druge industrijske rastline
Kategorija 'druge industrijske rastline' vključuje sončnice, sojo, druge oljnice, začimbe, dišavnice in zdravilne rastline.
..Drugo na njivah
Kategorija 'drugo na njivah' vključuje jagode, cvetje in okrasne rastline in drugo na njivah.
..Ekstenzivni sadovnjaki in oljčniki
Površine ekstenzivnih sadovnjakov in oljčnikov so bile v letih 2006 in 2008 vključene v površine trajnih travnikov in pašnikov z enkratno ali advakratno rabo.
MERITVE
Kmetijska zemljišča v uporabi - KZU (ha)
Podatki se nanašajo na vsa kmetijska zemljišča v uporabi vključno s skupnimi pašniki.
Pognojena površina (ha)
Podatki se nanašajo na površine pognojenih kmetijskih zemljišč v uporabi.
N (kg)
Podatki se nanašajo na količino dušika kot rastlinskega hranila ne glede na to v kateri obliki se pojavlja.
P2O5 (kg)
Podatki se nanašajo na količino fosforja kot rastlinskega hranila, ki se izraža kot P2O5.
K2O (kg)
Podatki se nanašajo na količino kalija kot rastlinskega hranila, ki se izraža kot K2O.
N (kg/ha KZU)
Podatki se nanašajo na porabo dušika (N) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi.
P2O5 (kg/ha KZU)
Podatki se nanašajo na porabo fosforja (P2O5) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi.
K2O (kg/ha KZU)
Podatki se nanašajo na porabo kalija (K2O) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi.