Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Pridelava sadja v ekstenzivnih sadovnjakih in oljk v ekstenzivnih oljčnikih (število dreves, t, kg/drevo), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA SADJA / OLJKE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 33 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, t, kg/drevo
Naslednja objava
28. 09. 2023
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


V letu 2020 je prišlo do spremembe metodologije spremljanja števila dreves, zato podatki o številu dreves in skupnem pridelku niso neposredno primerljivi s prejšnjimi leti.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA SADJA / OLJKE
Drugo sadje, brez jagodičja, drugo
Kategorija vključuje aktinidije, fige, kaki, kostanj, lešnike, mandlje in kutine.