Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Izvedeni kazalniki demografije podjetij z vsaj eno zaposleno osebo po kohezijskih in statističnih regijah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
10. 09. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, %
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki o podjetjih z vsaj eno zaposleno osebo v 2019, ki so prenehala poslovati so začasni. Končni podatki bodo objavljeni 9. 9. 2022. Podrobnejša pojasnila o revidiranju podatkov so objavljena v Metodoloških pojasnilih o revidiranju statističnih podatkov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA
Posavska
V letu 2015 se je omenjena regija preimenovala iz Spodnjeposavske statistične regije.
Primorsko-notranjska
V letu 2015 se je omenjena regija preimenovala iz Notranjsko-kraške statistične regije.
KAZALNIK
V97020 Delež novonastalih podjetij med podjetji (v %)
se izračuna kot delež novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo od števila vseh podjetij z vsaj eno zaposleno osebo.
V97022 Število novonastalih podjetij na 10.000 prebivalcev v regiji
se izračuna tako, da se število novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo v regiji deli s številom prebivalcev v regiji*10.000.
V97030 Delež podjetij, ki so prenehala poslovati med podjetji (v %)
se izračuna kot delež podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, ki so prenehala poslovati, od števila vseh podjetij z vsaj eno zaposleno osebo.
V97045 Delež pet let preživelih podjetij med novonastalimi podjetji (v %)
se izračuna kot delež pet let po nastanku še aktivnih (živih) podjetij z vsaj eno zaposleno osebo od števila novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, nastalih v t-5.
V97121 Povprečna velikost novonastalih podjetij
se izračuna tako, da se število oseb, ki delajo v novonastalih podjetjih z vsaj eno zaposleno osebo, deli s številom novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo.