Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Izvedeni kazalniki demografije podjetij z vsaj eno zaposleno osebo po dejavnosti (SKD 2008) in velikosti podjetja glede na število zaposlenih, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 193 | izbranih:

Išči

VELIKOST PODJETJA

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
10. 09. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Statistična znamenja:
- ni pojava
... ni podatka
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Podatki o podjetjih z vsaj eno zaposleno osebo v 2019, ki so prenehala poslovati so začasni. Končni podatki bodo objavljeni 9. 9. 2022. Podrobnejša pojasnila o revidiranju podatkov so objavljena v Metodoloških pojasnilih o revidiranju statističnih podatkov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KAZALNIK
V97020 Delež novonastalih podjetij med podjetji (v %)
se izračuna kot delež novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo od števila podjetij z vsaj eno zaposleno osebo.
V97030 Delež podjetij, ki so prenehala poslovati med podjetji (v %)
se izračuna kot delež podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, ki so prenehala poslovati, od števila vseh podjetij z vsaj eno zaposleno osebo.
V97045 Delež pet let preživelih podjetij med novonastalimi podjetji (v %)
se izračuna kot delež pet let po nastanku še aktivnih (živih) podjetij z vsaj eno zaposleno osebo od števila novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, nastalih v t-5.