Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prihodki od prodaje glede na vrsto proizvodov oziroma storitev po dejavnosti in velikosti glede na število oseb, ki delajo (1000 EUR), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

RAZRED OSEB, KI DELAJO

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

STORITEV IN PROIZVOD

Skupaj: 98 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
18. 03. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki o dejavnostih, zajete z oddelkoma 62 in 78 ter skupinami 58.2, 63.1 in 73.1 SKD 2008 so letni, za ostale dejavnosti dvoletni. Tako so podatki skupin dejavnosti 71.1, 71.2 in 73.2 za leta 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 in 2019, podatki skupin dejavnosti 69.1, 69.2 in 70.2 pa za leta 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 in 2020.
V letu 2013 je zaradi neskladja s strukturno statistiko podjetij pri določenih dejavnostih uporabljena oznaka N.
Z referenčnim letom 2016 objavljamo le podatke za podjetja, ki zaposlujejo vsaj 20 oseb, ki delajo. Podatkov podjetij z manj kot 20 osebami, ki delajo, ne zbiramo več.
Podrobnejši opisi so v metodoloških pojasnilih.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila