Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Investicije v osnovna sredstva po skupinah osnovnih sredstev in statističnih regijah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 EUR, število, EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3.
Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe (zvezdica). V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene.
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni tudi na povezavi.
STATISTIČNA REGIJA
Posavska
Na podlagi spremembe Uredbe NUTS se je Spodnjeposavska NUTS 3 regija (statistična regija) preimenovala v Posavsko NUTS 3 regijo (statistično regijo) v 2015.
Jugovzhodna Slovenija
30. 3. 2000 je bil po Uredbi o SKTE iz dotedanje osrednjeslovenske statistične regije izločen njen južni del (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica) in pripojen k dotedanji dolenjski statistični regiji; ta se je zato povečala (za 985 km2 ) in je dobila novo ime – jugovzhodna Slovenija
Uradni list št. 28/00.
Osrednjeslovenska
30. 3. 2000 je bil po Uredbi o SKTE iz dotedanje osrednjeslovenske statistične regije izločen njen južni del (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica) in pripojen k dotedanji dolenjski statistični regiji; ta se je zato povečala (za 985 km2 ) in je dobila novo ime – jugovzhodna Slovenija
Uradni list št. 28/00.
Primorsko-notranjska
Na podlagi spremembe Uredbe NUTS se je Notranjsko-kraška NUTS 3 regija (statistična regija) preimenovala v Primorsko-notranjsko NUTS 3 regijo (statistično regijo) v 2015.
MERITVE
Skupine osnovnih sredstev - SKUPAJ (1000 EUR)
Investicije obsegajo investicije v opredmetena osnovna sredstva in
neopredmetena sredstva.
..Gradbeni objekti in prostori (1000 EUR)
Obsegajo investicije v stanovanjske in nestanovanjske stavbe in prostore,
gradbeno inženirske objekte in investicije v izboljšavo zemljišč.
..Stroji in oprema, prevozna in biološka sredstva (1000 EUR)
Združena postavka obsega investicije v kovinske konstrukcije; stroje za
splošne namene; druge stroje in naprave za posebne namene; kmetijske in
gozdarske stroje; računalnike in AOP opremo; električne naprave;
komunikacijske in elektronske naprave; elektro-medicinske in
terapevtske naprave ter optične instrumente, pohištvo in notranjo
opremo ter investicije v osebne avtomobile, tovornjake in druga vozila
ter investicije v biološka sredstva kot npr. nasaditev večletnih
nasadov in investicije v plemensko in delovno živino, to je tista, ki
ni namenjena zakolu.
..Neopredmetena sredstva (1000 EUR)
Obsegajo investicije v študije, projekte in raziskovalna dela, programsko
opremo, zabavo in izvirnike oz. originale na področju filma, glasbe ipd…