Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prihodki kinematografov, Slovenija, 2004 - 2011
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA PRIHODKA

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki o številu zaposlenih, finančni in drugi podatki, pridobljeni v statističnem raziskovanju KINO, kažejo, da se je ta dejavnost od referenčnega leta 2007 zmanjšala. Razlog za to je ukinitev kinematografske dejavnosti v eni od večjih dotedanjih poročevalskih enot.Zbrani podatki za leto 2011 so bili uteženi zaradi manjkajočih odgovorov [neodgovorov].Skupni seštevki podatkov v tabelah se zaradi zaokroževanja decimalnih števil morda minimalno razlikujejo od posameznih podatkov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila