Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Diplomanti terciarnega izobraževanja po statistični regiji stalnega prebivališča, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 04. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 3.
Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe (zvezdica). V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene.
MERITVE
Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Za izračun je upoštevano število prebivalstva na 1.1. prihodnjega koledarskega leta.
STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA , LETO: 1999 , MERITVE: Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Upoštevani so tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA , LETO: 2000 , MERITVE: Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Upoštevani so tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA , LETO: 2001 , MERITVE: Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Upoštevani so tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA , LETO: 2002 , MERITVE: Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Upoštevani so tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA , LETO: 2003 , MERITVE: Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Upoštevani so tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA , LETO: 2004 , MERITVE: Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Upoštevani so tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA , LETO: 2005 , MERITVE: Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Upoštevani so tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA , LETO: 2006 , MERITVE: Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Upoštevani so tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA , LETO: 2007 , MERITVE: Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Upoštevani so tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA , LETO: 2008 , MERITVE: Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Upoštevani so tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA , LETO: 2009 , MERITVE: Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Upoštevani so tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA , LETO: 2010 , MERITVE: Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Upoštevani so tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.
STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA , LETO: 2011 , MERITVE: Število diplomantov na 1.000 prebivalcev
Upoštevani so tudi diplomanti z neznanim stalnim bivališčem ali stalnim bivališčem v tujini.