Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delež oseb, starih 25-59 let (%), glede na dostopnost izbranih dobrin v času, ko so bile stare 14 let in doseženo izobrazbo matere in očeta v tistem času, Slovenija, 2019
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MATI/OČE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

DOSEŽENA IZOBRAZBA STARŠEV CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

DOSTOPNOST IZBRANIH DOBRIN CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete.
DOSTOPNOST IZBRANIH DOBRIN
Dnevno na voljo mesni oz. enakovreden vegetarijanski obrok
Delež oseb (25–59 let), ki so živele v gospodinjstvih, ki so vsem otrokom zagotovila vsakodnevni mesni oz. enakovreden vegetarijanski obrok.
Enotedenske letne počitnice za vse otroke gospodinjstva
Delež oseb (25–59 let), ki so živele v gospodinjstvih, ki so vsem otrokom omogočila enotedenske letne počitnice zunaj doma (tudi pri sorodnikih/prijateljih, v okviru šole ali mladinskih organizacij).
Na voljo šolske potrebščine
Delež oseb (25–59 let), ki so živele v gospodinjstvih, v katerih so bile vsem otrokom na voljo šolske potrebščine, npr. učbeniki, knjige, zvezki, pisala, oprema za športno vzgojo.