Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delež oseb, starih 25-59 let (%), glede na njihovo sedanjo doseženo izobrazbo in izobrazbo matere in očeta v času, ko so bile stare 14 let, Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MATI/OČE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

DOSEŽENA IZOBRAZBA STARŠEV, KO JE BILA OSEBA STARA 14 LET CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

SEDANJA DOSEŽENA IZOBRAZBA OSEBE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete.
SEDANJA DOSEŽENA IZOBRAZBA OSEBE
Zaradi zaokroževanja se vsote včasih ne ujemajo.