Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečna porabljena denarna sredstva gospodinjstev glede na velikost gospodinjstva, Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ECOICOP CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

VELIKOST GOSPODINJSTVA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR, %
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ECOICOP
Izdatki za življenjske potrebščine so razvrščeni po Evropski klasifikaciji individualne potrošnje po namenu (ECOICOP).
VELIKOST GOSPODINJSTVA
Velikost gospodinjstva je opredeljena s številom članov v gospodinjstvu.
MERITVE
Zaradi zaokroževanja se vsote včasih ne ujemajo.
ECOICOP
00 PORABLJENA SREDSTVA
Porabljena sredstva obsegajo vrednost izdatkov za življenjske potrebščine (001) in drugih izdatkov (20), ki niso del izdatkov za življenjske potrebščine (izdatki povezani z nakupom ali prenovo stanovanja, hiše in različni drugi izdatki).
V 2018 brez izdatkov za nakup stanovanja, hiše ali zemljišča.
20 DRUGI IZDATKI, KI NISO DEL POTROŠNIH IZDATKOV
Drugi izdatki, ki niso del izdatkov za življenjske potrebščine zajemajo izdatke povezane z nakupom ali prenovo stanovanja, hiše in različne druge izdatke.
Različni izdatki so: davki, denarni prenosi in darila, življenjsko zavarovanje, prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, denarne kazni za prekrške.
20 DRUGI IZDATKI, KI NISO DEL POTROŠNIH IZDATKOV
V 2018 brez izdatkov za nakup stanovanja, hiše ali zemljišča.