Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delež gospodinjstev (%) glede na zamujanje pri plačevanju nestanovanjskih stroškov v zadnjih 12 mesecih iz finančnih razlogov in glede na stanovanjsko razmerje gospodinjstva, Slovenija, 2020
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STANOVANJSKO RAZMERJE GOSPODINJSTVA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

ZAMUDA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 10. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete.
ZAMUDA
Zaradi zaokroževanja se vsote včasih ne ujemajo.
ZAMUDA
Nestanovanjski stroški so npr. računi za telefon, internet, televizijo, vrtec, šolsko prehrano, zdravstveno zavarovanje, šolnine.
STANOVANJSKO RAZMERJE GOSPODINJSTVA
Uporabniki
Stanovanje uporabljajo brez plačevanja najemnine.