Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Neenakost porazdelitve dohodka, z dohodkom v naravi, Slovenija, 2005 - 2012
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

DOHODEK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število, %
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
[SILC].
- Metodološka pojasnila
Neenakost porazdelitve dohodka prikazujemo z razmerjem kvintilnih razredov [80/20] in z Ginijevim količnikom. Višja sta, večja je neenakost porazdelitve dohodka v družbi.
RAZMERJE KVINTILNIH RAZREDOV [80/20] je razmerje med vsoto ekvivalentnega razpoložljivega dohodka oseb v najvišjem in najnižjem kvintilnem razredu. Osebe so razvrščene v pet kvintilnih razredov glede na neto razpoložljivi dohodek na ekvivalentnega člana gospodinjstva. V prvem kvintilnem razredu je 20% oseb iz gospodinjstev z najnižjim ekvivalentnim dohodkom, v petem kvintilnem razredu pa 20% oseb iz gospodinjstev z najvišjim ekvivalentnim dohodkom.
GINIJEV KOLIČNIK je mera za koncentracijo dohodka in lahko zavzame vrednost med 0 in 1, ker ga prikazujemo v odstotkih, pa med 0 in 100 %.
LETO
Podatki za zadnje objavljeno leto so začasni, podatki za vsa predhodna leta pa končni. Podatki za zadnje objavljeno leto postanejo končni z objavo podatkov za naslednje leto.