Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Stanovanja po naseljenosti in uporabni površini, statistične regije in kohezijski regiji, Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

NASELJENOST

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

UPORABNA POVRŠINA

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
22. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
NASELJENOST
Od leta 2021 dalje se podatki o počitniških stanovanjih ne prikazujejo več ločeno kot samostojna kategorija, ker je bil ta podatek ukinjen na viru (Kataster nepremičnin).
LETO
Stanje na 1. 1.
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji [The Classification of Territorial Units for Statistics] – NUTS [opis in pojasnila], raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni tudi na povezavi.
LETO
Podatke o stanovanjih za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo [ES] št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj [Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008].