Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Stanovanja za počitniški namen ali sekundarno rabo po vrsti stavbe in uporabni površini, Slovenija, 2011, 2015, 2018
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

TIP NASELJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTA STAVBE

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

UPORABNA POVRŠINA

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
22. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, m2
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Stanje na 1.1.
LETO
Podatke o stanovanjih za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo [ES] št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj [Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008].