Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Skupno število plačanih in opravljenih delovnih ur (mio.) po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči

URE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 109 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
7. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Naslednja objava
7. 09. 2022
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Izračunavanje statistike opravljenih delovnih ur temelji samo na obstoječih, tj. na že zbranih statističnih in administrativnih virih podatkov.
Podatki za leto 2022 so začasni.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ČETRTLETJE
Serija podatkov o opravljenih opravljenih delovnih urah od 1. četrtletja 2008 dalje ni povsem primerljiva s serijo podatkov do 4. četrtletja 2007. Razlog za to izhaja iz uporabe popolnejšega nabora virov podatkov od 1. četrtletja 2008 dalje.
ČETRTLETJE
Serija podatkov od 1. četrtletja 1995 do 4. četrtletja 2007 vsebuje preračunane časovne vrste podatkov, preračunanih po veljavni klasifikaciji dejavnosti SKD 2008.
ČETRTLETJE
Serija podatkov o opravljenih delovnih urah od 1. četrtletja 2005 dalje vsebuje tudi komponento neplačanih nadur.
URE
Opravljene delovne ure
Podatki o opravljenih delovnih urah od 1. četrtletja 1995 do 4. četrtletja 2004 ne vključujejo kategorije neplačanih nadur, saj za ocene teh v omenjenem obdobju ni na voljo razpoložljivega vira podatkov.