Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Umrli po zunanjem vzroku smrti (MKB-10, poglavje XX), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 67 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 09. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Nacionalni Inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vira: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO: 1991 , MERITVE: Napadi
V skupnem številu je upoštevanih 26 prebivalcev Republike Slovenije, ki so umrli za posledicami poškodb vojne.