Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Umrli po dopolnjenem letu starosti, letu rojstva in spolu, Slovenija, 2018
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DOPOLNJENO LETO STAROSTI / LETO ROJSTVA

Skupaj: 304 | izbranih:

Išči

SPOL

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 06. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
V SI-STAT bazi objavljamo le podatke tekočega leta.
Podatki o umrlih po dopolnjenem letu starosti in letu rojstva za pretekla leta, so na voljo na Statističnem uradu Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila