Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Živorojeni, rojeni v zakonski zvezi ali zunaj zakonske zveze, po starosti matere in vrstnem redu rojstva, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 28 | izbranih:

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči

DRUŽINSKA SKUPNOST, V KATERI JE ROJEN OTROK

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTNI RED ROJSTVA

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STAROSTNE SKUPINE
Starost je čas, ki je pretekel od rojstva osebe do trenutka opazovanja - rojstva otroka. Podatki o starosti so izračunani iz datuma rojstva matere in datuma rojstva otroka.
DRUŽINSKA SKUPNOST, V KATERI JE ROJEN OTROK
Otrok, rojen v zakonski zvezi, je otrok, rojen:
- v zakonski zvezi, sklenjeni po veljavnih zakonskih predpisih,
- največ 300 dni po prenehanju zakonske zveze (smrt zakonca, razglasitev zakonca za mrtvega, pravnomočna razveza zakonske zveze),
- v razveljavljeni zakonski zvezi,
- v zakonski zvezi, ki je bila razglašena za neobstoječo,
- staršem, ki so nameravali skleniti zakonsko zvezo, pa je po spočetju otroka nastal zakonski zadržek ali je sklenitev zakonske zveze onemogočila smrt enega od staršev.

Otrok, rojen zunaj zakonske zveze, je otrok, ki ga je rodila samska mati, mati, ki živi v zunajzakonski skupnosti, ali mati, ki je bila poročena, pa je od smrti moža oziroma od razveze zakonske zveze do rojstva otroka minilo več kot 300 dni.
VRSTNI RED ROJSTVA
Vrstni red rojstva je številčno zaporedje rojenega otroka glede na število vseh otrok, ki jih je mati rodila doslej.