Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Živorojeni po vrstnem redu rojstva in povprečni starosti matere ob rojstvu otroka po vrstnem redu rojstva, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ŽIVOROJENI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 68 | izbranih:

Išči

VRSTNI RED ROJSTVA

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ŽIVOROJENI
Živorojen je otrok, ki je takoj po rojstvu pokazal znake življenja (dihanje, srčni utrip, trzanje mišic), čeprav le za krajši čas. Trajanje nosečnosti ni pomembno.
VRSTNI RED ROJSTVA
Vrstni red rojstva je številčno zaporedje rojenega otroka glede na število vseh otrok, ki jih je mati rodila doslej.
ŽIVOROJENI
Povprečna starost matere ob rojstvu otroka
Povprečna starost matere ob rojstvu otroka je tehtana aritmetična sredina starosti mater ob rojstvu otroka. Izračunavamo jo iz absolutnih podatkov. Pri izračunu upoštevamo kot uteži sredine starostnih razredov.