Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečne letne in mesečne temperature zraka [°C] po meteoroloških postajah, Slovenija, 1981 - 2014
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

METEOROLOŠKA POSTAJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči

OBDOBJE, LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

MERITVE

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
°C
Vir
Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija Republike Slovenije za okolje
Opombe

Opombe


Pridobljeno 5.3.2015 s spletne strani
ARSO
.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
METEOROLOŠKA POSTAJA
Opombe k označenim meteorološkim postajam so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na povezavo 'Opombe' nad tabelo.
OBDOBJE, LETO
Merilna mreža in število meteoroloških postaj [te so nameščene tudi na različnih nadmorskih višinah] se ves čas spreminjajo, zato lahko niha tudi količina na njih pridobljenih podatkov.
METEOROLOŠKA POSTAJA
Ljubljana, Bežigrad
Podatki so popravljeni glede na objavo dne 22. 5. 2014. Prejšnja objavljena vrednost za meteorološko postajo Ljubljana, Bežigrad, za mesec januar 2006 je bila 7 °C.
OBDOBJE, LETO
1981-1990
Desetletno povprečje temperatur po mesecih.
1991-2000
Desetletno povprečje temperatur po mesecih.
2001-2010
Desetletno povprečje temperatur po mesecih.
METEOROLOŠKA POSTAJA
Bovec
Povprečne mesečne temperature so izračunane kot povprečje povprečnih dnevnih podatkov, ki so izračunani kot 24 urno povprečje.
Črnomelj, Dobliče
Podatki za leto 1986 so s postaje Metlika.
Ilirska Bistrica
Povprečne mesečne temperature so izračunane kot povprečje povprečnih dnevnih podatkov, ki so izračunani kot 24 urno povprečje.
Podatek za januar 2005 manjka, zato tudi povprečne letne temperature za 2005 ni bilo mogoče izračunati.
Rogaška Slatina
Meteorološka postaja Rogaška Slatina je 9. 12. 2009 prenehala delovati.
Slap pri Vipavi
Povprečne mesečne temperature so izračunane kot povprečje povprečnih dnevnih podatkov, ki so izračunani kot 24 urno povprečje.
Podatek za januar 2007 manjka, zato tudi povprečne letne temperature za 2007 ni bilo mogoče izračunati.
Podatek za oktober 2012 manjka, zato tudi povprečne letne temperature za 2012 ni bilo mogoče izračunati.
Velenje
Povprečne mesečne temperature so izračunane kot povprečje povprečnih dnevnih podatkov, ki so izračunani kot 24 urno povprečje.