Informacije Opombe Statistična znamenja
Dimenzije in kategorije / Izbor podatkov

Opombe Sortiranje tabele Natisni tabelo Pomoč

Bruto domači proizvod, izdatkovna metoda, stopnje realne rasti glede na enako četrtletje prejšnjega leta (%) po: MERITVE , ČETRTLETJE
  2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2
Bruto domači proizvod 2,32,11,92,72,43,23,43,55,14,4
Domača potrošnja 0,11,52,63,11,22,73,04,75,63,7
..Zasebna potrošnja 0,62,43,71,62,73,44,26,44,13,2
..Končna potrošnja države 1,52,03,43,93,32,82,71,10,91,2
..Bruto investicije -2,8-1,4-1,17,1-4,80,80,13,814,17,4
Izvoz blaga in storitev 6,65,44,14,15,98,55,85,69,58,3
Uvoz blaga in storitev 4,04,95,24,84,78,55,67,510,77,9
Opombe:
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.