Informacije Opombe Statistična znamenja
Dimenzije in kategorije / Izbor podatkov

Opombe Sortiranje tabele Natisni tabelo Pomoč

Ozemlje po: MERITVE , LETO
  2017
Površina države (km2) 20273
Dolžina državne meje (km) 1370
..Dolžina kopenske državne meje (km) 1322
….Dolžina suhozemne državne meje (km) 920
….Dolžina rečne državne meje (km) 402
..Dolžina morske državne meje (km) 48
Dolžina morske obale (km) 47
Opombe:
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije.


MERITVE
Dolžina državne meje (km)
Dolžina državne meje še ni dokončno določena.


MERITVE
..Dolžina morske državne meje (km)
Dolžina morske državne meje še ni dokončno določena.


LETO
Stanje na 1. 1.