Informacije Opombe Statistična znamenja
Dimenzije in kategorije / Izbor podatkov

Opombe Sortiranje tabele Natisni tabelo Pomoč

Prebivalstvo, staro 15 ali več let po: IZOBRAZBA, SPOL , LETO
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Izobrazba - SKUPAJ            
Spol - SKUPAJ 175933617613471760726176003217585641757798
Moški 864861865417865599865993865622865659
Ženske 894475895930895127894039892942892139
Osnovnošolska ali manj            
Spol - SKUPAJ 513079494454480901470104457188443608
Moški 213405202797196391192138186006179435
Ženske 299674291657284510277966271182264173
Srednješolska            
Spol - SKUPAJ 938588935495937913928291926435925832
Moški 519361521440524370521587522350523806
Ženske 419227414055413543406704404085402026
Višješolska, visokošolska            
Spol - SKUPAJ 307669331398341912361637374941388358
Moški 132095141180144838152268157266162418
Ženske 175574190218197074209369217675225940
Opombe:
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

IZOBRAZBA
- KLASIUS-SRV

LETO
Stanje na 1. 1.

LETO
2011
Podatke o izobrazbi za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).