Informacije Opombe Statistična znamenja
Dimenzije in kategorije / Izbor podatkov

Opombe Sortiranje tabele Natisni tabelo Pomoč

Obseg elektronske prodaje v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi osebami po: ELEKTRONSKA PRODAJA V PREJŠNJEM LETU , LETO
  2013 2014 2015 2016
Število podjetij 6707633564656811
Podjetja prejemala naročila prek spletnih strani ali RIP v dogovorjenem formatu 1034116714151383
..Podjetja prejemala naročila prek spletnih strani 76189811021153
...Podjetja prodajala prek spletnih strani končnim potrošnikom 587623809804
...Podjetja prodajala prek spletnih strani drugim podjetjem, javnim ustanovam 469568652780
...Podjetja prejemala naročila prek spletnih strani od strank v Sloveniji 73585610391046
...Podjetja prejemala naročila prek spletnih strani od strank v drugih državah članicah EU 327380556529
...Podjetja prejemala naročila prek spletnih strani od strank v drugih državah 235177203214
...Spletna stran omogočala elektronsko plačilo 196230385356
…Spletna stran omogočala nespletno plačilo -86510541136
..Podjetja prejemala naročila prek RIP v dogovorjenem formatu 327346420320
Opombe:
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.