Informacije Opombe Statistična znamenja
Dimenzije in kategorije / Izbor podatkov

Opombe Sortiranje tabele Natisni tabelo Pomoč

Obseg elektronske prodaje v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi osebami po: ELEKTRONSKA PRODAJA V PREJŠNJEM LETU , LETO
  2013 2014 2015 2016 2017
Število podjetij 67076335646568116991
Podjetja prejemala naročila prek spletnih strani ali RIP v dogovorjenem formatu 10341167141513831724
..Podjetja prejemala naročila prek spletnih strani 761898110211531412
...Podjetja prodajala prek spletnih strani končnim potrošnikom 587623809804875
...Podjetja prodajala prek spletnih strani drugim podjetjem, javnim ustanovam 469568652780917
...Podjetja prejemala naročila prek spletnih strani od strank v Sloveniji 735856103910461134
...Podjetja prejemala naročila prek spletnih strani od strank v drugih državah članicah EU 327380556529714
...Podjetja prejemala naročila prek spletnih strani od strank v drugih državah 235177203214216
...Spletna stran omogočala elektronsko plačilo 196230385356-
…Spletna stran omogočala nespletno plačilo -86510541136-
..Podjetja prejemala naročila prek RIP v dogovorjenem formatu 327346420320422
Opombe:
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.