Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri Seznam tabel

Splošni kazalniki, Slovenija, pet letno (stara metodologija)
Informacije Opombe
Za prikaz tabele izberite podatke, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora
STANOVANJE IN OSEBNI AVTOMOBIL Za dimenzijo izberite najmanj eno vrednost LETO Za dimenzijo izberite najmanj eno vrednost
Išči Začetek besede Išči Začetek besede
Povlecite za spremembo širine seznama Povlecite za spremembo širine seznama
Štev. vrednosti: 20. od tega izbranih: Štev. vrednosti: 2. od tega izbranih:
Izberi vse   Prekliči izbor Izberi vse   Prekliči izbor
   

    

Tabela je sestavljena iz 40 podatkovnih polj (20 vrstic in 2 stolpcev) Shrani celotno tabelo.

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 4000 vrstic in 220 stolpcev.
Število izbranih vrstic:     Število izbranih stolpcev:
Pri vseh obveznih dimenzijah (označenih z zvezdico ) morate izbrati vsaj eno vrednost!