Podatkovni portal SI-STAT Splošno

Projekt Statistike razvoja podeželja - podatki o kakovosti življenja v ruralnih območjih Podatki v PC-Axis formatu