Podatkovni portal SI-STAT Splošno

Županske volitve, Slovenija, 10.11. in 1.12.2002 Podatki v PC-Axis formatu