Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Prebivalstvo, enakost spolov in revščina Podatki v PC-Axis formatu